Ha szeretnél fellélegezni, nézd meg ezt a filmet!

Gyönyörűséges film Moojival 🙂

Kis filozófia

Mooji az advaita védánta rendszert hirdeti, ami Sankarácsárjától ered, és kialakulása i.sz. 8. sz-ra tehető. Ez az irányzat tulajdonképpen a buddhizmus indiai térhódítására adott válasz, célja a védák (ősi, indiai szentírások) tekintélyének visszaállítása volt.

Az advaita védánta rendszer, ahogy a gaudíja-vaisnavizmus (amelyben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán elmélyedtünk) a védikus filozófiai iskolák egyike. Ezeknek az iskoláknak 6 közös igazsága van (szanszkrit nyelven tattva).

Közös igazságok

  1. A védikus (ősi, indiai) szentírások az abszolút igazságot hordozzák. (Szemben a buddhizmussal, amely elveti a védikus szentírások tekintélyét.)
  2. A lélek (szanszkrit nyelven átmá) minden élőlényben megtalálható, és az élőlényben megnyilvánuló tudatosság eredete. A fizikai test és a személyiség nem azonosak a lélekkel.
  3. Karma: az örök lelkek egységes szabályrendszer szerint vándorolnak a születés és halál körforgásában, cselekedeteik és vágyaik szerint különféle testeket és sorsokat fogadnak el.
  4. Szamszára, a hiábavaló létezés körforgása. A lélek szenved az állandóan változó anyaggal, anyagi természettel való kapcsolata miatt.
  5. Cél a lélek tudatlanságának felszámolása, felszabadulás a szamszárából.
  6. A felszabadulás előfeltétele az elme és az érzékek szabályozása.

Különbségek

Az advaita védánta és a gaudíja-vaisnavizmus között az alapvető különbség, hogy az advaita irányzat abszolút monizmust (non-dualizmust) hirdet, követői szerint minden EGY.

A gaudíja-vaisnavizmus pedig azt mondja, hogy a lélek és az anyagi világ is Isten energiája (szanszkrit nyelven sakti), egyszerre különböznek és azonosak Istennel, amely azonosság és különbözőség felfoghatatlan. Úgy szokták magyarázni, hogy Isten végtelen, a lélek parányi (mint egy csepp az óceán vízében), de ahogy Isten, a lélek is rendelkezik teljes tudással, örökléttel és boldogsággal.

Patandzsali nyolcfokú jógarendszere (astánga jóga) a gaudíja-vaisnavizmushoz áll közelebb, hiszen ez a rendszer is elfogadja Istent mint irányítót, aki személyes, egyedi jellemzői vannak és abszolút.

Anélkül, hogy nagyon elkalandoznék a témától, Patandzsali rendszerét ne téveszd össze az Ashtanga jógával. Az utóbbit K. Pattabhi Jois alapította, és a dinamikus jógairányzatok alapja, az előbbi lényegéről pedig A jógamatracon túl: Patandzsali 8-fokú jógarendszere c. cikkben olvashatsz.